Kvalitet

 

FinEst Steel AS kvalitetsledningssystem certifierades av Bureå Veritas 2008 och sedan dess har vi också utfärdat ISO9001: 2008 certifikat. 2016 utfärdades i våra plasmaskärning tjänster ISO1090 certifiering.

Vårt främsta mål är kvaliteten på verksamheten. För att vara resultatorienterad och därigenom uppnå tillfredsställelsen av båda sidor, och förutsättningarna för samarbete under en längre period.

Kundernas behov – kundens behov och identifieringen av villkoren.

Pris och – beräkningstiden pris och leverans och presentation till kunden.

Planering – kundorder, produktionsplaneringen.

Tillverkning – utförande av kundorder enligt kundens behov och krav.

Återkoppling – Att få feedback från kunder och vid behov säkras.

Kontroll – kvaliteten på varorna genom stickprovskontroller i hela produktionscykeln. Slutbesiktning sker innan varorna frigörs. Om det behövs feedback från kundens kvalitetskontrollresultat.

Förbättringar planering – under produktionsprocessen, och det är fäst vid de problem som är uppenbara för fack lösningar.

Förbättring – korrigerande åtgärder genomförs.